Adatvédelmi tájékoztató

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 2 szakasz 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adom annak érdekében, hogyan kezelem a személyes adatait, valamint megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelő adatai:

Név : Szerencsés Ferenc egyéni vállalkozó (gyógytornász, manuálterapeuta)

Székhely : 2500 Esztergom, Dobozi Mihály u. 43.

Telephely : betegek otthona

Weblap : www.strukturalisterapia.hu

Telefon : 06/70-540-5477

E-mail : szerencsesferenc86@gmail.com info@strukturalisterapia.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

A fent említett rendelet 4. szakasz 37 cikke alapján az adatkezelő nem köteles tisztviselő kijelölésére.

Adatfeldolgozás:

Adatkezelést az adatkezelő helyett más nem végez, így adatfeldolgozó kijelölésére nem köteles.

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik.

Adatkezelési célok:

A szolgáltatások – gyógytorna, manuálterápia – igénybevevőinek adatai – név, lakcím, szül.hely, szül. idő,  telefonszám, e-mail cím, munkakör, Taj-szám, eü. diagnózis, hobby – kizárólagos célja a gyógykezelés, valamint a kapcsolattartáshoz, időpont egyeztetéshez elengedhetetlenül szükséges telefonszám, illetve e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok, adatközlő beleegyezésével nem kerülnek törlésre; hozzájárulásával esettanulmány írása céljából felhasználhatók olyképpen, hogy abban az adatkezelő az adatközlő személyes adatait nem használja fel.

Érintettek jogai:

A személyes adataihoz, jogszabályban meghatározott jogai vannak, mégpedig:

  • személyes adatokhoz való hozzáférés
  • személyes adatok helyesbítése
  • személyes adatok korlátozása
  • személyes adatok marketing célokra való használatának megtiltása
  • személyes adatok harmadik személy számára történő átadása, vagy ennek megtiltása
  • bármely, Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása
  • tiltakozás a személyes adatok, általam történő használata ellen

Jogorvoslati tájékoztatás:

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) részére benyújtani.